U današnjem Evanđelju Isus želi da se okupljamo u Njegovo ime i slavimo Božju ljubav. Poziva me na radost u ljubavi jer ima novi plan za moj život. Jesam li spremna odbaciti staro i obući novo odijelo i radovati se novom životu s Kristom? Zamišljam susret s Isusom. On me s ljubavlju gleda i smiješi mi se. Kaže mi da ima divne planove za moj život. A ja mu odlučno odgovaram: Ne, ne želim da moj život bude krparija nad krparijama. Zato pristajem na nov život sa zaručnikom. Promijenit ću i odjeću i planove i navike jer želim živjeti u Božjoj prisutnosti i slaviti Ljubavi svaki dan dijeleći s drugima toplinu i osmijehe. Odlučujem jer znam da, pod budnim okom zaručnika, moj život neće postati krparija sa zakrpama, već dobiva potpuno novo odijelo satkano od Božje ljubavi, milosti i blagoslova koje dijelim s voljenima.
Može li osmijeh na mom licu odati radost zbog Božje prisutnosti u svakom trenutku ljubavi koju poklanjam najbližima?