U današnjem Evanđelju Isus pokazuje kolika je njegova sila, moć i snaga koja mu je dana od Oca nebeskoga. A kolika je moja vjera u Sina Božjega koji smiruje morske valove i utišava oluje?

Kada se nađem u nemogućim situacijama, zaokruže me strahovi i nemiri sa svih strana i ne puštaju da pronađem izlaz iz olujnog mora. Tada se uvijek prisjetim da Sinu Čovječjem ništa nije nemoguće jer on je jedini Put, Istina i Život, jedini koji je svojom ljubavlju na križu otkupio čitav svijet. Baš tada najjače osjećam Isusovu prisutnost koja mi daruje utjehu, snagu i hrabrost kako bih odlučno koračala strmovitim putem
(put pun prepreka i petljancija) prema svom cilju – prema Nebu. Vjera u Boga živoga daje mi snagu da prebrodim mora, oluje i vjetrove života te da se na kraju putovanja usidrim u sigurnu luku – kraljevstvo nebesko.