Pripravnost. Ovaj život priprava je za susret s Tobom, Bože. Daješ mi obećanje da ćeš doći, a ja ne želim samo čekati, želim se pripremati za Tebe, želim ići ususret Tebi. Daješ mi cijeli ovaj svijet kao zaručnički prsten da, kad klonem, samo pogledam oko sebe i sjetim se Tvog obećanja. Jer ovo lišće, vjetar, ovo nebo govore o Tebi, šapuću mi da ćeš doći. Daješ mi slobodu od života da imam slobodu za Život. I u toj slobodi odabirem ići prema Tebi. I jedva čekam…Tebe.