Gospodine, vidim sliku pozaspalih djevica. Njihova je namjera bila dočekati Te, međutim nije im to bilo lagano. Tako mi teško pada kad trebam nešto ili nekoga čekati. Još mi je gore, ako ne znam koliko dugo će trajati ta agonija. I sada kad ne znam hoću li dočekati novo jutro opet ne brinem za ono bitno, da ono traje. Ponovno brinem za sitne stvari i tako pokušavam dočekati novi dan. Zato Ti sada želim zahvaliti na svakom “treningu” čekanja koje me uči kako da uvijek spremna na sve dočekam taj trenutak. Pomozi mi da naučim što je ulje moje svjetiljke, što je zaista bitno u mom životu.