Obitelj je Božji dar. Isus često naglašava važnost obitelji. Ona treba biti odraz Neba – puna ljubavi, podrške, prihvaćanja, ali prije svega puna Njega. Nijedna obitelj ne može sama preživjeti sve probleme i brige koje joj se nađu na putu, to može samo s Njim. Bog treba biti temelj koji sve vodi. Koliko danas ima propalih brakova, uništenih snova, izgubljene djece, jer Sotona često napada ono što treba biti najsvetije i to želi uništiti. Isus nam govori i da smo svi mi i jedan dio velike Božje obitelji – duhovna braća i sestre, Crkva – i da trebamo biti ujedinjeni u Njemu s pogledom uprtim prema Nebu.  Gospodine, molimo Te da što više obitelji bude ukorijenjeno u Tebi, kako bi se mogle oduprijeti zamkama Zloga te kako bi mogle biti Putokaz prema Bogu!