Prijatelju, pred nama je jedan od najljepših dijelova Žive riječi. Moment sjedinjenja triju božanskih osoba, otajstvo Trojstva. Evanđelist Luka u drugom izvještaju ovog događaja kaže da je Isus zatitrao od radosti u Duhu Svetom i rekao: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.” Probajte samo zamisliti silinu tog trenutka gdje svo njih troje komunicira. A što je u središtu? Radost. Radosna vijest. Ono što je Bog objavio nama malenima. Koliko utjehe i snage u tim jednostavnim riječima. Sa sigurnošću znamo da je ovaj život velik dar i dio puno većeg plana. Onog po kojem dolazimo k Ocu, poznavajući Sina. Znamo i da će to biti sakriveno od mudrih i umnih, niti mi niti Sin neće moći do svih doprijeti. No, djeca smo Božja pa čak i mi možemo, poput Sina ovdje, zatitrati od radosti i obratiti se Ocu. Biti jedno s njime. Biti uzor. I tada će uistinu naš jaram biti sladak, a breme lako.