Ožalošćen, ali zbog sustolnika ispunjava Herodijadinu želju i šalje krvnika po glavu Ivana Krstitelja. Tako mi u glavi odzvanjaju te riječi „zbog sustolnika“. Samo par redaka ranije piše da je Herod u srcu znao da je Ivan pravedan i svet, da ga je štitio. Kako je u času postalo važnije što će ljudi reći? A onda shvatim da sam i sama puno puta pala na tom „testu“. Brinula oko toga što će drugi reći, misliti, kako će me doživjeti.
Šutjela i kad nisam trebala da se ne bih nekome zamjerila. Ignorirala Tvoj glas.
Boli koliko je zlo strpljivo. Onog trenutka kad maknemo pogled s Tebe, padamo. Molim te Isuse daj nam samo djelić hrabrosti Ivana Krstitelja, da se neprestano borimo da nas ne obmani svijet(ina). Ne dopusti da se odijelimo od tebe.
Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas.