Gospodine, kakvo je moje svjetlo? Dolazi li ono do ikoga ili mi se čini da jedva i mene obasjava? Nestalno je, malo i često se izgubi u tami straha, nepovjerenja i zabrinutosti. Tada njegove zrake kao da nestaju, kao da se gase… No, onda kada dođem pred Tebe, ono opet postaje svjetlo života, radosti i povjerenja. Shvaćam da svjetlo koje mi je dano, ima izvor u Tebi. I kako da se ono ikada ugasi?! Molim te Gospodine, da moje svjetlo uvijek raste u Tebi, da se bori protiv tame i da donosi Ljubav. Neka ono bude toliko jako da dopire do drugih, njih grije i grli, daje im potporu, utjehu i radost.