„I pozove koje sam htjede.“ A želiš nas sve. Svakog od nas pozivaš da dođemo k Tebi i budemo s Tobom, na bezbroj načina. Pozivaš me da dođem k Tebi u tišini izolacije kada sam bolesna. Pozivaš me da budem s Tobom u buci potresa i sjetim se onih kojima se trese tlo pod nogama. Pozivaš me da dođem k Tebi kada ne znam što mi je činiti. U trenucima kada mi se sve čini beznadno, pozivaš me da budem s Tobom jer samo Ti mi možeš dati onu pravu utjehu. Pozivaš me da budem s Tobom – jer Ti me sam htjede.