Kao David, kada se naši bližnji nađu u potrebi, spremni smo napustiti sve zakone, sva pravila logike i razuma kako bismo im tu potrebu zadovoljili. Kako nas je sam Krist naučio, žrtvujemo dio sebe za drugoga. Svjedoci smo tome svakoga dana. Tisuće i tisuće ljudi koji su se uputili u Glinu, Petrinju i Sisak tog 29.12. nisu razmišljali o tome kako ugrožavaju svoj život – samo kako spasiti tuđi. Uzeli su ono što im je najpotrebnije, otišli i tamo ostali koliko god su potrebni. Ludo, ali s ljubavlju. Velikom Ljubavlju.