„Hajdete za mnom.“ Zove nas i danas, i tebe i mene. Zove nas u našu nutrinu, da tamo pronađemo onaj plam Ljubavi koji je u nama od Početka. A onda nas zove u svijet u koji nas je postavio da podijelimo tu ljubav. Kada? Sada. Jer On zove. Nema potrebe promišljati. Oni odmah ostaviše mreže. Odmah. Tog trena. Jesi li i ti spreman ostaviti svoje mreže i poći za Njim?