A kako ti bacaš svoje mreže?
Ivan je predan da mu se odsječe glava, a Isus fino krene okolo i zove ljude da ga slijede. U trenutku straha, kad se ne možeš ne pitati: “Pa jel baš sad pametno?” Ali Isus ne srlja bez veze. On dobro zna da će se Šimun i Andrija odazvati na poziv. A kako zna? Jer ih (u)gleda kako ribare; bijahu ribari. Kako se u obavljanju svakodnevnog posla vidi kakav si! Odgovara li moj posao onome što sam ja? Radim li ja svoj posao i kako ga radim? Jesam li svjestan da me to čini sposobnim da odmah odgovorim na poziv? Čak i u vrijeme straha.