Ovo Evanđelje ističe važnost u pomaganju ljudima da nađu svjetlost i put prema Bogu. Reakcije prisutnih na ozdravljenje je ono što me zapanjilo: “Tko je ovaj tko huli” i “Danas vidjesmo nešto neviđeno”. Zar vlada takvo okruženje da na dobro djelo i istinsku ljudsku promjenu reagiramo kao nešto što je nemoguće ili nešto što je moguće samo uz Božju pomoć, ali ne uz našu? Molim te Bože da mi daš snage i vjere da budem ta osoba koja će pomoći te voditi druge na putu prema Tebi!