Sve prolazi, nebo, zemlja, sva materija ovoga svijeta. Međutim, ima nešto što neće uminuti, nikada, nešto što zauvijek ostaje, a to je Riječ. Riječ Gospodina našega Isusa Krista. Zato je jako važno čitati Sveto Pismo, da se napajamo Riječju. U kolikoj mjeri vjeruješ Isusu? Vjeruješ li samo u Njega ili vjeruješ i onome što ti poručuje? Lako je reći: „Pa dobro, vjerujem ja da Isus postoji.“ Ali vjerovati Njemu, nije lako. Kada kaže da je On kruh života, tko blaguje Njegovo tijelo i pije Njegovu krv,  ima život vječni. Uh, teško, razumom to ne možemo shvatiti, treba vjerovati tome. Treba vjerovati Isusu. Neka nam Isus bude Riječ koja je tijelom postala i zamolimo Ga da pomogne našoj nevjeri.