Kao i ovi gubavci, dolazim pred Isusove noge, dolazim Svemogućem da me ozdravi od mojih bolesti. On me, kao i uvijek, ozdravi jednostavnim riječima, jednostavnim gestama, jednostavnom ljubavlju. Koliko puta sam za ta silna ozdravljenja davala Bogu slavu? Jesam li se bacila ničice da mu zahvalim, ili sam to uzela zdravo za gotovo?

Vjera nas jedino i može spasiti, kao što je ovog Samarijanca – ponovno onog od kog se najmanje očekivalo. Vjera jest dar, ali ako ju ne gradimo i ne ulažemo sebe u nju, ako ne krojimo sebe po njoj, neće nam donijeti plodove Života. Zato prepoznaj važnost svakog malog koraka u vjeri i zahvaljuj Gospodinu na svakom malom ozdravljenju – spasio ti je Život!