U ono vrijeme reče Gospodin: „Jao vama farizeji; jao i vama, zakonoznanci!“ A što govori u ovo vrijeme? Tko su farizeji i zakonoznanci ovoga vremena? Tko sam i gdje sam ja? Je li možda i meni ”jao”? Koji su moji prioriteti? Marim li za pravednost i ljubav Božju? Tovarim li možda kakav teret na leđa svojih bližnjih? Toliko pitanja, dragi moj Isuse, a ja kao da želim markirati sa ovoga ispita što ga današnje evanđelje stavlja pred nas. Bojim se da odgovori neće biti zadovoljavajući. Pitam se što su farizeji i zakonoznanci učinili poslije, nakon što si ih suočio s  istinom o njima samima. Nisu se popravili, nego su tražili da te ubiju. O Gospodine, ne daj da moja reakcija na istinu bude takva, ma kakva god ona bila. Molim te, prosvijetli mi pamet, daj da uvidim svoje greške i popravim ih.