Čitajući evanđelje, upitala sam se nekoliko stvari:
Koliko puta nisam primila Isusa u srce u trenutku bijesa, tuge i srama?
Koliko puta nisam živjela po Božjem naputku jer su mi u tom trenutku bile primarne druge stvari? Koliko puta u životu nisam napravila ispravnu stvar bez proispitivanja što će drugi reći i misliti? Djevica Marija je, bez obzira na posljedice za životnu egzistenciju, primila i prihvatila Božju riječ bez trunke izvoljevanja i proispitivanja. Molim te Bože, da mi Djevica Marija bude primjer kako Te voliti i živjeti po Tvojim riječima.