Sa neba sišao si zbog nas, bio si toliko ponizan i toliko si ljubio ovaj svijet. Kolika je ta ljubav koju ti daješ? Često se pitam, zna li moje srce prihvatiti toliku ljubav? Onda shvatim da upravo Ti možeš mijenjati moje srce. Promijeni moje ljudsko srce, Gospodine, i oblikuj ga tako da znam primiti Tebe, a onda i drugima pokazati kako Tvoja ljubav mijenja. Po svom srcu oblikuj moje srce, da i ja mogu ljubiti, a ne suditi, kao što ti nam savršeno pokazao.