Gospodine, toliko je tužna slika majke kojoj se srce slama gledajući sina na križu. Znaš da majčino srce pruža utjehu i sigurnost, a srce majke koja gleda sina kako umire, je duboko ranjeno. Ti si majci u najtežem trenutku dao utjehu, dao si joj svoga učenika kao sina, i njemu majku kao zaštitu. Vidim sebe u tom učeniku. Dao si svoju majku da postane majka svim ljudima. U tom trenutku ona je postala naša zaštita i naš oslonac. Hvala Ti, jer i ja postadoh Marijino dijete.