„Kada Isus ugleda gdje Natanael dolazi k Njemu, reče za njega: Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare“.

Isuse Ti poznaješ moje srce, znane su Ti sve moje nakane. Stavljam se na mjesto Natanaela, hodam prema Isusu, On me ugleda kako dolazim i reče za mene:“…..“

Isuse, pa želim li ja uopće čuti što ćeš reći o meni? Želim, ali se bojim.