Današnje evanđelje pogled je u ogledalo. U Natanaelu vidim sebe. Svoje tvrdo srce. Srce koje je puno sebe. Srce koje je uvijek u pravu. Ali što je to što mijenja Natanaelovo srce? Kako jedan istinit Izraelac mijenja svoj stav i Isusa naziva Učiteljem? Kako je povjerovao da je Isus Sin Božji, kralj Izraelov? Natanael nije učinio ništa. Isus je davno prije napravio prvi korak prema njemu. Tako je i sa mnom. Isus je onaj koji me prvo sa strane promatrao. Od početka je znao moje tvrdo srce. Prvi je došao do mene i obratio mi se. Kolika je radost kada znaš da tvoj Bog dolazi k Tebi. Kada znaš da ti je srce tvrdo, ali On svejedno dolazi. Njegov nježan pogled preobražava tvoje srce. Daje ti čisto srce i obećaje da ćeš gledati Boga.