Tko su danas dvanaestorica? Kome Isus danas daje poslanje i uputu? Meni. Tebi. Što nam kaže? Šalje nas da liječimo i ozdravljamo, izgonimo zloduhe današnjice, čistimo nečiste. Šalje nas da propovijedamo o Svjetlu koje svijetli i u najmračnijim sredinama. Isus nas šalje SVIM IZGUBLJENIM ovcama. Vjerujem li da mogu sve to učiniti u imenu Isusovu? Mogu, ali jedino kada upamtim sljedeće: „Besplatno primiste, besplatno dajte!“ Isus ne traži od mene da činim išta prije nego dođem k Njemu po vlastito ozdravljenje, vlastito čišćenje, Svjetlo u mojem životu. Mogu biti Njegov učenik jedino ako dolazim na Njegove izvore i jedem i pijem iz vrela Njegove Ljubavi. Ja sam izgubljena ovca kojoj je Isus došao. Zato mogu ići izgubljenim ovcama i donositi im Isusa, jer je On mene prvi ljubio.