Našao si Gospodine braću, ribare u poslu. Pozvao ih da budu braća, ribari, i to tvoji. Našao si Gospodine i mene. I mene pozivaš da budem ja, ali tvoj. Tvoj U tvojoj Crkvi. Tvoj u Crkvi po kojoj si me našao i u kojoj me želiš. Ne daj da se ikada postidim.