Kako ja gledam na svijet, na ljude oko sebe? Tražim li u njima ono što želim da imaju ili ih prihvaćam kakvima jesu? Slušam li druge ili samu sebe? Primjenjujem li to i za Isusa? Okrećem li ja leđa Isusu? Moje srce mora biti otvoreno za poruku Isusa Krista, njega moram slušati. Tu poruku ne smijem “mjeriti” kakva ona je već prihvatiti ju i živjeti. Isus mi nudi svoju prisutnost i svoje darove koje mogu primiti. Odbijam li ja taj dar?