“(…) Ne htjede je izvrgnuti sramoti (…)”. Te riječi mi baš odzvanjaju. Sramota je teška. Posramljivanjem se olako barata. To me žalosti. Sukladno tome, veseli me kad čujem za slučajeve u kojima se davala konstruktivna kritika jedan na jedan. Također me veseli kad vidim da se ljudi zauzmu za one koje se posramljuje javno. Veseli me kad ljudi razumiju koncept “ljudsko dostojanstvo” i žive sukladno tome. Veseli me pročitati nešto kao “(…) ne htjede je izvrgnuti sramoti (…)”.