Ivanovo začeće u mnogo stvari sliči Kristovu, ali s jednom velikom razlikom. Marija je povjerovala na anđelove riječi dok Zaharija nije, iako je molio upravo za dijete. Vjerovao je cijelo vrijeme dok je molio, ali u ključnom trenutku Zaharija sumnja u anđelove riječi i ostaje nijem sve do Ivanova rođenja. Koliko puta moliš za nešto ustrajno, a kada se to ostvari ne prepoznaješ to kao Božji odgovor na tvoje molitve? Koliko puta ostaješ bez riječi onda kada treba zahvaliti Bogu za darovano?Trudiš li se uopće prepoznati Božje djelovanje? Reći ćeš kako bi tvoja vjera bila veća kada bi anđeo prenosio poruku, ali to nije zalog vjere. Vidimo slučaj sa Zaharijom, svećenik kojemu se anđeo ukazao postaje nevjernik. Treba prestati tražiti nadnaravne stvari kako bi počeli vjerovati. Vjerovati u malim stvarima znači moći vjerovati i u velikima. Bez vjernosti u najmanjim stvarima svakodnevice, nema ni vjernosti u čudima.