Koje bogatstvo riječi i koja molitva! Marija postaje uzor, postaje naša nebeska Majka. Želim li ja živjeti i nasljedovati Blaženu Djevicu Mariju? Utječem se njezinom zagovoru, ali što joj se više približavam, to je teže. Potrebno je da u tišini svoga srca osjetiš njezinu prisutnost jer i ona je u tišini prihvatila biti majka Isusa. Moje srce je radosno i veseli se s Marijom. Ako je Bog odabrao Mariju da bude Majka Isusu, jesam li i ja odabrana za velike stvari? Pokušavam li živjeti u poniznosti i tišini? Tišina i ponoznost kao da vrišti ovih dana. Ovo Došašće mi je posebnije od svih jer u tišini i ponoznosti svoga srca mogu iskreno i čista srca približiti se Mariji.