Čovjek je stvoren kao biće koje treba voljeti. Mi moramo voljeti.

Voljeti znači zapravo htjeti i činiti dobro. Ako ne voliš, tj. ne izlaziš iz sebe, brzo ćeš pasti u to da proždireš za sebe. Tako razaraš odnose i zagađuješ sam svoju nutrinu.

Tu potrebu za tim da voliš ne možeš ukloniti. Usmjeri je dobru, inače će postati tvoj neprijatelj broj 1.