Prijavila sam se na duhovne vježbe u svakodnevici potaknuta još jednim spoticanjem pred izazovima života. Prolazila sam kroz težak period i u svojoj nutrini sam znala kome trebam poći. Nisam znala kako, ni od kuda krenuti jer je moja molitva bila navika, ponekad obaveza, usmjerena prema meni i nisam u njoj pronalazila mir i radost za koje sam toliko puta čula da su plodovi molitve.

Bogu hvala istina je isplivala na površinu i priznala sam si da ja nemam odnos s Ocem. Po toj iskrenosti prema samoj sebi i Njemu rasplamsala se u meni želja da uđem u Odnos.

Tijekom duhovnih vježbi najveća teškoća bile su sumnje koje bi me često saljetale. Sumnja u to da ja ne mogu, da možda meni nije dano da na taj način molim i najbolniija od svih – da ono što mi se događa u molitvi nije stvarno. 

Kroz sve to Bog je bio nježan, nenametljiv i polagano i strpljivo je radio sa mnom kao što roditelj ne požuruje svoje dijete na nešto za što još nije spremno. 

Najvrijednije što sam ponijela iz duhovnih vježbi, ujedno i ono što je otvorilo vrata Odnosu kojeg sam priželjkivala bio je jednostavan savjet moje pratiteljice od tri riječi. Reci to Njemu. 

Te riječi pomogle su mi osvještavanju da je Bog živ i prisutan i da mu se kao takvom trebam obraćati. Iako On zna sve o meni, sve moje boli i radosti, On o njima želi čuti od mene, izravno, prijateljski. 

Duhovne vježbe otvorile su vrata Odnosu i kroz njih sam upoznala Boga kao vjernog prijatelja, u čije se rane mogu sakriti kada je život težak i kao onog koji je sa mnom oduvijek i zauvijek.

Prijave smo produljili do 15. rujna! Ako si spreman pripremati se za duhovne vježbe, kad dođe vrijeme odvajati sat vremena dnevno za susret s Bogom i ispit savjesti na kraju dana, pročitaj detalje o programu i PRIJAVI SE za korak s Bogom ‘U dubinu’.